Antet POSDRU 

Investeşte in OAMENI!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: PROFESIONISTI IN DOMENIUL ARTELOR SI JURNALISMULUI

Contract POSDRU/161/2.1/G/139799

Proiectul se va derula pe o perioada de 18 luni.

Activitatea (*)

Durată

1

A.1.Desfasurarea stagiilor de practica pentru studentii implicati in proiect

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

A1.1 Semnarea conventiilor cadru de practica si desfasurarea stagiilor de practica la partenerii externi;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3

A.1.2 Crearea, dezvoltarea si implementarea unei aplicatii informatice - studio de jurnalism si arte online

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4

A.1.3 Infiintarea a 4 intreprinderi simulate si desfasurarea unor stagii de practica in cadrul acestora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5

A.2. Consiliere si orientare in cariera a studentilor/absolventilor si monitorizarea gradului de integrare a acestora pe piata muncii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6

A.2.1 Consilierea in cariera a studentilor/absolventilor si monitorizarea gradului de integrare acestora pe piata muncii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7

A.2.2 Elaborarea unui studiu privind gradul de integrare pe piata muncii a unora dintre studentii participanti in proiect

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

A.3 Infomare–publicitate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9

A.4 Management (coordonare proiect, achizitii, audit)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

Perioada de implementare a prezentului proiect este de 18 luni si cuprinde urmatoarele activitati:

 • A.1.Desfasurarea stagiilor de practica pentru studentii implicati in proiect. Cuprinde urmatoarele subactivitati:
  • A1.1 Semnarea conventiilor cadru de practica si desfasurarea stagiilor de practica la partenerii externi; In vederea desfasurarii in conditii normale a stagiilor de practica este nevoie ca partenerii implicati in proiect sa incheie cu parteneri din mediul de afaceri conventii de practica. Prin aceste conventii se garanteaza disponibilitatea locatiilor de practica si disponibilitatea partenerilor din mediul de afaceri. Asemenea pentru a asigura angajamentul studentilor in urmarea stagiilor de practica se vor incheia cu acestia conventii individuale de practica. In cadrul acestei activitati vor demara sesiunile de practica, cu o durata de 120 ore,pentru fiecare specializare, conform planurilor de invatamant, unde vor participa 390 de studenti distribuiti astfel: Arte– 150 studenti (Artele Spectacolului de Teatru; Cinematografie, Fotografie, Media), Drept, Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale educatiei-210 de studenti (Jurnalism), Facultatea Stiinte Sociale, Umaniste si ale Naturii – 30 de studenti(Limba si Literatura Romana -O limba si literatura moderna).
  • A.1.2 Crearea, dezvoltarea si implementarea unei aplicatii informatice - studio de jurnalism si arte online; In cadrul acestei aplicatii se vor posta lucrarile practice efectuate de catre student(scurt-metraje, piese de teatru, scenarii de film, reportaje, interviuri).
  • A.1.3 Infiintarea a 4 intreprinderi simulate si desfasurarea unor stagii de practica in cadrul acestora. Se vor realiza intreprinderi virtuale in vederea simularii lucrului echipelor de practica in cadrul unor societati, pentru a transpune studentul in lumea Toate activitatile vor fi derulate conform termenilor stabiliti in graficul de activitati. Vor fi infiintate urmatoarele: 1.Firma - ”Teatru Virtual”; 2.Firma-”Media Virtual” – include specializarea Cinematografie, Fotografie, Media; 3.Firma - ”Jurnal On-line”; 4.Firma - ”Traduceri Autorizate”;
 • A.2. Consiliere si orientare in cariera a studentilor/absolventilor si monitorizarea gradului de integrare a acestora pe piata muncii.
  • A.2.1 Consilierea in cariera a studentilor/absolventilor si monitorizarea insertiei acestora pe piata muncii. Studentii vor fi indrumati spre alegerea unei modalitati de efectuare a stagiului de practica(la agenti comerciali sau intreprinderi simulate), vor fi orientati in alegerea viitoarei cariere sau in vederea gasirii unui loc de munca adecvat nivelului de pregatire si tipului de studii pe care le urmeaza.
  • A.2.2 Elaborarea unui studiu privind gradul de integrare pe piata muncii a unora dintre studentii participanti in proiect. In cadrul activitatii se va elabora si un studiu de monitorizare privind gradul de integrare pe piata muncii a studentilor participanti la stagiile de practica.
 • A.3 Infomare – publicitate. Vor fi organizate evenimentele de lansare si finalizare a proiectului, evenimente la care vor fi invitati expertii din partea fiecarui partener, reprezentanti ai autoritatilor publice locale si ai mediului de afaceri din zona, membri ai grupului tinta (la evenimentul de finalizare) si toti cei interesati de activitatile proiectului. In cadrul acestor evenimente se vor distribui materiale publicitare si informative. Se vor publica anunturi lunare in presa scrisa referitoare la stadiul desfasurarii proiectului si campanii de promovare online. Se va realiza website-ul proiectului unde vor fi postate informatii relevante privind evolutia proiectului si desfasurarea principalelor evenimente. De asemenea, vor fi distribuite materiale publicitare (brosuri, pliante, notes, mape,pixuri, memory stick-uri) tuturor participantilor la evenimentele proiectului si vor fi expuse la sediile partenerilor bannere informative, roll-up-uri si afise cu imaginea proiectului.
 • A.4 Management (coordonare proiect, achizitii, audit); Activitatea include coordonarea si monitorizarea tuturor activitatilor in vederea atingerii obiectivelor specifice si a indicatorilor proiectului. Se vor elabora contractele aferente echipei de management si de implementare a proiectului,se vor realiza toate procedurile de achizitii publice pentru serviciile si bunurile ce se vor achizitiona in proiect detaliate in justificarea bugetului. Se vor contracta servicii de audit si expertiza contabila ce vor asigura corectitudinea si completitudinea evidentelor financiare ale proiectului(pe durata de implementare a proiectului se estimeaza a fi realizate 6 misiuni de audit).