Antet POSDRU 

Investeşte in OAMENI!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: PROFESIONISTI IN DOMENIUL ARTELOR SI JURNALISMULUI

Contract POSDRU/161/2.1/G/139799

Contextul proiectului

Proiectul ce face obiectul acestei Cereri de Finantare contribuie nemijlocit la facilitarea tranzitiei tinerilor absolventi de la scoala la viata activa prin dobandirea unor competente care se vor dovedi extreme de benefice, in vederea integrarii mult mai rapide pe piata muncii dupa finalizarea studiilor sau chiar pe parcursul acestora.

Legea 1/2011 a educatiei nationale – in Sectiunea 10 – Studii universitare de licenta, articolul 150, alin 4 prevede ca ,,In cadrul studiilor universitare de licenta este obligatorie efectuarea unor stagii de practica’’ care sa ajute studentii sa aprofundeze mai bine cunostintele dobandite in anii de scoala.

Durata si programa acestora se stabilesc in functie de planurile de invatamant si legislatia in vigoare pentru organizarea stagiilor de practica prevazute pentru ciclul de licenta si master (Ordinul Ministrului Educatiei nr.3955/09.05.2008).

Conform Programului National de Reforme al Romaniei 2007-2010 elaborat in contextul Strategiei Europene pentru Crestere si Ocupare, proiectul propus contribuie la realizarea prioritatii „Cresterea gradului de ocupare si a ratei de participare pe piata muncii” prin facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a studentilor.

Scopul actual al universitatilor este pregatirea viitorilor absolventi in vederea integrarii mai facile a tinerilor pe o piata a muncii care se doreste diversificata si flexibila, insa pentru cresterea competentelor profesionale ale viitorilor absolventi trebuie sa oferim o imbunatatire a pregatirii profesionale practice.

Prin acest proiect se doreste sincronizarea dintre cunostintele teoretice acumulate de studenti in timpul anilor de studii si aspectele practice intalnite in diferitele domenii in care pot activa, contribuind astfel la diminuarea cheltuielilor pe care mediul privat il acorda formarii profesionale si totodata recrutarii de tineri absolventi. Aceasta sincronizare nu poate fi realizata decat printr-o coordonare si o colaborare stransa dintre mediul universitar si mediul privat de afaceri sau institutii publice acolo unde este cazul.

Nevoia identificata la nivelul tuturor universitatilor nu numai a aplicantului este aceea de a crea mediul adecvat pentru desfasurarea practicii de specialitate si de a facilita tuturor studentilor accesul la practica care sa fie cat mai aproape de ceea ce inseamna realitatea unui loc de munca.

Un alt punct care se doreste a fi atins in cadrul proiectului este acela de a dezvolta studentilor abilitati de lucru in echipa asigurand astfel parghiile necesare pentru o mai buna integrare in viitoare medii de lucru in cadrul universitatii sau in sectoare ale economiei nationale.

Grupul tinta il reprezinta 390 de studenti ai univeristatii solicitant inmatriculati in sistemul national de invatamant. Studentii ce fac parte din grupul tinta vor proveni de la specializarile: Artele Spectacolului de Teatru; Cinematografie, Fotografie, Media; Jurnalism; Limba si Literatura Romana(O limba si literatura moderna), din universitatea solicitant.

In timpul selectiei acestora se va tine cont de cererea agentilor economici ce fac parte din diferite domenii de activitate si de posibilitatea de a trimite in afara universitatii cat mai multi membri ai grupului tinta chiar daca legislatia prevede ca unitatea de invatamant sa asigure 30% din baza de practica din care 50% in afara sa (la agenti economici).

Dintre acestia 300 vor merge la partenerii externi si 90 vor desfasura stagiile de practica in interprinderile simulate. Alte documente programatice la nivel national sunt Planul National de Reforme 2011-2013, Strategia ARACIS care reflectă misiunea asumată de către Agentie în vederea asigurării și îmbunătățirii constante a calității în învățământul superior din România in deplina concordanță cu Standardele și Liniile Directoare pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education - ESG); Unul dintre obiective este creşterea rolului studenţilor şi angajatorilor în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei universitare. Consideram ca, proiectul propus urmareste exact aceste prioritati in devoltarea sistemului educational universitar din tara noastra si contribuie prin activitatile sale la realizarea indicatorilor de program ai POSDRU 2007-2013 precum si a celor din DCI POSDRU.

Plecand de la documentele mai sus amintite Strategia Nationala pentru Educatie urmareste ca principale obiective dezvoltarea educatiei, cercetarii si inovarii pentru o societate bazata pe cunoastere si are in vedere formarea unui capital uman tanar mai pregatit si mai competent pe piata muncii.

Propunerea noastra de proiect raspunde nu numai strategiilor si politicilor nationale in domeniul educational dar si obiectivelor strategiilor Europene pentru educatie inclusiv Strategiei Europa 2020 care are ca obiective in domeniul educational reducerea ponderii celor care abandoneaza scoala sub 10% pana in 2020 si atingerea unui procent de 40% dintre tinerii de 30-34 de ani care sa fi urmat o forma de invatamant tertiar pana in 2020. In acest sens Romania si-a asumat ca va atinge in 2020 11,3% pentru rata abandonului si 26,7% pentru absolventii de invatamant superior.

De asemenea, Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in domeniul Educatiei si Formarii (ET 2020) adoptata de CE in 2009 are ca prioritate faptul ca educatia initiala si formarea sunt esentiale pentru actuala societate bazata pe cunoastere care este o societate informatizata.

Solutia identificata la nevoia de pregatire practica a tinerilor viitori absolventi de studii superioare fie ca sunt ciclul I Bologna, fie ca sunt ciclul II – studii de master, este obtinerea unor resurse financiare nerambursabile pentru oferirea de conditii optime de desfasurare a practicii de specialitate, precum si pentru dotarea corespunzatoare a unor intreprinderi simulate din diferite domenii, in cadrul carora studentii sa isi dezvolte competentele cerute pe piata muncii.

 

Rezultate anticipate

R1. – 390 studenti participanti la stagiile de practica corelat cu indicatorul de program: Numarul de persoane asistate (elevi/studenti) in tranzitia de la scoala la viata activa corespunde OS1 si A1;

R2. – 10 Parteneriate dezvoltate cu mediul de afaceri si institutii publice in vederea cresterii nivelului de pregatire practica a studentilor corelat cu indicatorul suplimentar:Numarul parteneriatelor incheiate pentru schimb de experienta si bune practici – tranzitia de la scoala la viata activa corespunde OS2 si A1;

R3. – 1 studio online pentru jurnalism si arte, corelat cu indicatorul de program: Numarul de persoane asistate (elevi/studenti) in tranzitia de la scoala la viata activa corespunde OS3 si A1;

R4. – 4 Intreprinderi simulate infiintate in cadrul universitatii corelat cu indicatorul de program: Numarul de persoane asistate (elevi/studenti) in tranzitia de la scoala la viata activa corespunde OS4 si A1;

R5. – 390 studenti consiliati si orientati in cariera corelat cu indicatorilor de program: Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere si orientare in cariera si Ponderea persoanelor asistate in tranzitia de la scoala la viata activa care au obtinut un loc de munca sau au participat la cursuri ulterioare si indicatorilor suplimentari: Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile; Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au găsit un loc de muncă corespunde OS5 si A2;

R6. – 1 Studiu de monitorizare privind gradul de integrare pe piata muncii a studentilor corelat cu indicatorii: Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere in cariera; Ponderea persoanelor asistate in tranzitia de la scoala la viata activa care au obtinut un loc de munca sau au participat la cursuri ulterioare; Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare si au continuat studiile si Numar de studii, analize, rapoarte, strategii – tranzitia de la scoala la viata active corespunde OS6 si A3.