Antet POSDRU 

Investeşte in OAMENI!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: PROFESIONISTI IN DOMENIUL ARTELOR SI JURNALISMULUI

Contract POSDRU/161/2.1/G/139799

Obiectivul general al proiectului

Dobandirea de catre studenti de cunostinte si aptitudini practice prin participarea la stagiile de practica organizate in universitate si in afara

 

Obiectivele specifice

In cadrul proiectului regasim o serie de obiective specifice:

OS 1 – Desfasurarea stagiilor obligatorii de practica pentru studentii de la specializarile Artele Spectacolului de Teatru; Cinematografie, Fotografie, Media; Jurnalism; Limba si Literatura Romana(O Limbă şi Literatură Moderna);

OS 2 – Crearea a unui numar de 10 parteneriate intre universitate si mediul de afaceri pentru facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la viata activa;

OS 3 – Implementarea in universitate a unei aplicatii - studio jurnalism si arte online;

OS 4 – Infiintarea a 4 intreprinderi simulate, pentru fiecare specializare, dotate corespunzator pentru realizarea de stagii interne de practica in universitate, intreprinderi ce vor fi inscrise in Centrala Retelei Firmelor de Exercitiu;

OS 5 – Consilierea si orientarea in cariera a unui numar de 390 studenti care isi vor alege modalitatea de desfasurare a stagiului de practica sau isi vor gasi un loc de munca sau vor continua studiile;

OS 6 – Monitorizarea gradului de integrare pe piata muncii a studentilor de la specializarile Artele Spectacolului de Teatru; Cinematografie, Fotografie, Media; Jurnalism; Limba si Literatura Romana(O Limbă şi Literatură Modernă);dupa finalizarea stagiilor de practica – printr-un studiu realizat la nivelul universitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui nemijlocit la realizarea indicatorilor de program ai POSDRU si indicatorilor DCI.

Prin intermediul proiectului, se incearca facilitarea accesului studentilor pe piata munci,ce se bazeaza pe dezvoltarea aptitudinilor de munca in urma contactului cu mediul economic real printr-o noua abordare a stagiilor de pregatire practica. Aceste aspecte vor facilita integrarea viitorilor absolventi de invatamant superior economic pe piata muncii si vor contribui la indeplinirea obiectivului domeniului major de interventie 2.1 si implicit a axei prioritare 2 de crestere a ocupabilitatii, subsumat obiectivului POS DRU: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii prin corelarea educatiei si invatarii pe parcursul formarii profesionale initiale.