Antet POSDRU 

Investeşte in OAMENI!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: PROFESIONISTI IN DOMENIUL ARTELOR SI JURNALISMULUI

Contract POSDRU/161/2.1/G/139799

Data: 08.01.2015

Anunț înlocuire partener în cadrul Proiectului POSDRU/161/2.1/G/139799 - "Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului"

Click pentru a descărca documentul

La începutul lunii noiembrie, compozitorul MARIUS MOGA a avut o întâlnire cu studenții Facultății de litere și limbi străine, Facultății de jurnalism și Facultății de Arte, prilej cu care s-a interesat și de modalitățile concrete în care studenții celor trei facultăți își desfășoară practica în cadrul proiectului nostru.

Read more ...

Data: 28.10.2014 - ora 14:00

Anunț rezultat selecție partener în cadrul Proiectului POSDRU/161/2.1/G/139799 - "Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului"

Click pentru a descărca documentul

Data: 28.10.2014 - ora 10:00

Anunț încheiere selecție partener în cadrul Proiectului POSDRU/161/2.1/G/139799 - "Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului"

Click pentru a descărca documentul

În luna Octombrie s-a încheiat programul de practică al primului "val" de studenți care se pregătesc sa devină profesioniști ai scenei.

Astfel, studenții la specializarea Arta actorului s-au familiarizat cu entități profesioniste din spațiul teatral bucureștean, unde concret au lucrat în spațiul artistic, dar s-au intersectat si cu formule organizatorice si functionale ale teatrului.

Read more ...