Antet POSDRU 

Investeşte in OAMENI!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: PROFESIONISTI IN DOMENIUL ARTELOR SI JURNALISMULUI

Contract POSDRU/161/2.1/G/139799

Studenţii Facultăţii de Jurnalism din cadrul Universităţii Hyperion au încheiat cu succes stagiile de pregătire practică din cadrul proiectului european „Profesionişti în domeniul Artelor şi Jurnalismului”.Viitorii jurnalişti au intrat în contact direct cu tainele meseriei în instituţii media de primă mărime, precum Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune, ziarul Naţional sau agenţia de presă DC News. De asemenea, tinerii au aplicat principiile marketingului şi publicităţii de presă şi au învăţat să realizeze grafică de presă, completând astfel întreg spectrul abordat de profesia pe care şi-au ales-o. Şi la Universitatea Hyperion, studenţilor le-au fost puse la dispoziţie pentru a-şi întări cunoştinţele teoretice şi practice studiouri TV dotate cu aparatură HD, întreprinderi simulate, laboratoare de informatică bine echipate.

Astfel, performând practic, mulți dintre aceștia au reuşit să-şi găsească un job în media încă din timpul cursurilor sau imediat după încheierea acestora. Un exemplu concret este cel al studenţilor care au făcut stagii la Radio România încă din timpul facultăţii, iar cei care şi-au luat licenţa în luna iunie 2015 sunt deja angajaţi. Notabil este şi faptul că la TVR sunt angajaţi peste 120 de absolvenţi de la Jurnalism, Hyperion, dar sunt absolvenți și la alte posturi importante de televiziune şi de radio sau la diferite publicaţii.

„Este o dovadă a faptului că Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii noastre asigură un înalt grad de pregătire, la standardele profesionale ale posturilor publice radio şi TV. În acest fel, prin programele desfăşurate cu fonduri europene, ne îndeplinim obiectivul de a da mass-media un număr mare de profesionişti şi, totodată, de a le asigura viitorilor jurnalişti integrarea rapidă pe piaţa muncii”, susține prof. univ. dr. Ion Marin, decanul Facultăţii de Jurnalism din cadrul Universităţii Hyperion.

Proiectul„Profesionişti în domeniul artelor şi jurnalismului”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 2, urmăreşte „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” şi face parte dintr-o serie de 7 proiecte europenepe care Universitatea „Hyperion” din Bucureşti le desfăşoară pentru studenţii săi pe o perioadă de18 luni. Studenţii înscrişi în grupul ţintă au dobândit cunoştinţe şi aptitudini practice care le facilitează accesul pe piaţa muncii după absolvirea facultăţii.