Antet POSDRU 

Investeşte in OAMENI!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: PROFESIONISTI IN DOMENIUL ARTELOR SI JURNALISMULUI

Contract POSDRU/161/2.1/G/139799

FOTO-AJ-OCTOMBRIE-2015-300x169Universitatea Hyperion din București a încheiat joi, 15 octombrie 2015, proiectul european dedicat studenților Facultăților de Arte, Jurnalism, Litere și Limbi Străine – „Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului”.

La evenimentul de încheiere a proiectului au participat rectorul Universității Hyperion – prof. univ. dr. Sever Irin SPÂNULESCU, managerul proiectului – prof. univ. dr. Ion MARIN, asistentul manager – conf. univ. dr. Vlad LEU, decanul Facultății de Litere și Limbi Străine – conf. univ. dr. Sandra ISTRATE, directorul financiar al proiectului  – Adrian NICOLAU, reprezentantul firmei SOFT TEHNICA (partener al proiectului) - Iulian Popescu, membrii Biroului de Presă al Universității Hyperion,  reprezentanți media și peste 200 de studenți ai Universității Hyperion.

În deschiderea conferinței, le-au fost prezentate celor din sală rezultatele grantului derulat de Universitatea Hyperion:

  • 390 studenți participanți la stagiile de practică;
  • 10 parteneriate dezvoltate cu mediul de afaceri și instituții publice în vederea creșterii nivelului de pregătire practică a studenților;
  • studenţii au fost motivaţi şi menţinuţi în program prin oferirea de premii pentru „Cea mai bună lucrare practică”. În cadrul evenimentului, 4 studenți au primit câte un premiu în valoare de 2.000 lei.
  • 1 studio TV Ultra HD (4K);
  • 4 întreprinderi simulate înființate în cadrul Universității Hyperion;
  • 390 studenți consiliați și orientați în carieră;
  • 1 studiu de monitorizare privind gradul de integrare pe piața muncii a studenților;
  • promovare intensă a activităților desfășurate în cadrul proiectului în mass media și social media.

Proiectul „Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului” a oferit o serie întreagă de beneficii atât pentru studenți și Universitate, cât și pentru angajatori.

Studenții incluși în proiect au dobândit cunoștințe de specialitate în concordanță cu necesitățile reale ale societății, au fost responsabilizați și au cunoscut astfel rigorile competiției actuale în domeniu și li s-a oferit un acces mai rapid pe piața muncii datorită cunoștințelor acumulate, a câștigării încrederii angajatorilor, dar și a unui CV mai consistent.

În ceea ce privește Universitatea Hyperion, aceasta a oferit studenților posibilitatea de a acumula experiență practică în companii, își promovează absolvenții pe piața forței de muncă, iar prestigiul acesteia crește prin adaosul important de calitate adus de proiect la activitatea didactică.

Printre beneficiile oferite angajatorilor, se numără: recrutarea de tineri absolvenți bine pregătiți, crearea unor bune relații între absolvenți și angajatori datorită cunoașterii complexe stabilite pe durata stagiilor de practică și chiar posibilitatea formării studenților în funcție de specificul activității companiilor.

Programul „Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului” a avut un obiectiv precis: ca cei 390 de studenți din grupul țintă să dobândească cunoştinţe şi aptitudini practice prin participarea la stagiile de practică organizate în universitate şi în afara acesteia, în scopul accesului mai facil pe piaţa muncii.

Totodată, relația stabilită între universitate și mediul ocupațional va crește gradul de încadrare a absolvenților de la Facultățile de Arte, Jurnalism și Filologie din timpul studiilor, cât și după aceea. Trebuie menționat faptul că Universitatea Hyperion și-a propus să contribuie la diminuarea șomajului printr-o formare profesională competentă cu piața muncii.

Participanții la festivitatea de încheiere au primit din partea organizatorilor materiale de informare cu toate datele proiectului.

Conferința s-a finalizat cu o masă festivă organizată de echipa managerială.

„Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139799, a făcut parte dintr-o serie de 7 proiecte europene derulate de Universitatea Hyperion pe o perioadă de 18 luni.