Antet POSDRU 

Investeşte in OAMENI!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: PROFESIONISTI IN DOMENIUL ARTELOR SI JURNALISMULUI

Contract POSDRU/161/2.1/G/139799

  1. Proiect: "Profesionisti in domeniul artelor si jurnalismului"
  2. Sursa de finantare: Fondul Social European – POSDRU 2007-2013
  3. Beneficiar: Universitatea Hyperion
  4. Denumire contract: Servicii publicitate online
  5. Numar si data contract: 30 / 07.08.2014
  6. Prestator: SC Mevorg SRL
  7. Valoare contract: 107.100 lei