Antet POSDRU 

Investeşte in OAMENI!

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” - Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: PROFESIONISTI IN DOMENIUL ARTELOR SI JURNALISMULUI

Contract POSDRU/161/2.1/G/139799

In vederea derularii activitatilor din cadrul proiectului „Profesionisti in domeniul artelor si jurnalismului”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139799, cofinantat din Fondul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 in conformitate cu prevederile Ordinului 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări si a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, Universitatea Hyperion in calitate de beneficiar al proiectului doreste achizitionarea directa de Servicii de consiliere si orientare in cariera.

Procedura aplicata: Achizitie directa – conform Instructiunii AM POSDRU nr. 79/25.10.2013 privind aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013, pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, Obiectivul „Convergenta”

Cod CPV: 79998000-6 Servicii de consiliere profesionala

Valoare estimata: 125.806,45 lei (fara TVA)

Depunerea ofertelor:

Asteptam oferta dumneavoastra, pana la data de 26.09.2014, ora 10.00 la sediul Universitatii Hyperion din Calea Calarasilor 169, Sector 3 (cu data, semnatura, stampila).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul nostru – Universitatea Hyperion din Bucuresti, Sector 3, Calea Calarasilor, nr 169, Sector 3, Bucuresti

Persoane de contact

  • Ion Marin - Manager de proiect     
  • Briciu Ionut Conabie – Jurist al proiectului. 

Click pentru a descărca cerintele tehnice