Home AIACPSSP Lunescu Mihaela Iuliana
Profil utilizator: Lunescu Mihaela Iuliana
Lunescu  Mihaela Iuliana

Detalii profil practic?

Lunescu Mihaela Iuliana
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Lector univ. drd. Alexandra Sararu
Georgescu Ioana
S.C.OANA GEORGESCU

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii