Home AIACPSSP Iliuta Constantina Cristina
Profil utilizator: Iliuta Constantina Cristina
Iliuta  Constantina Cristina

Detalii profil practic?

Iliuta Constantina Cristina
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Lector univ. drd. Alexandra Sararu
Georgescu Ioana
S.C.OANA GEORGESCU

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii