Home AIACPSSP Enache Isabelle Diana
Profil utilizator: Enache Isabelle Diana
Enache  Isabelle Diana

Detalii profil practic?

Enache Isabelle Diana
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Lector univ. drd. Alexandra Sararu
Georgescu Ioana
S.C.OANA GEORGESCU

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii