Home AIACPSSP Eftimie Aurelia Geanina
Profil utilizator: Eftimie Aurelia Geanina
Eftimie  Aurelia Geanina

Detalii profil practic?

Eftimie Aurelia Geanina
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Lector univ. drd. Alexandra Sararu
Georgescu Ioana
S.C.OANA GEORGESCU

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii