Home AIACPSSP Dogaru Dorinela Mirela
Profil utilizator: Dogaru Dorinela Mirela
Dogaru  Dorinela Mirela

Detalii profil practic?

Dogaru Dorinela Mirela
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Lector univ. drd. Alexandra Sararu
Georgescu Ioana
S.C.OANA GEORGESCU

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii