Home AIACPSSP Curticapean Calina Maria
Profil utilizator: Curticapean Calina Maria
Curticapean  Calina Maria

Detalii profil practic?

Curticapean Calina Maria
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Lector univ. drd. Alexandra Sararu
Petrescu Elena Hareta
Societatea Romana de Radiodifuziune

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii