Home AIACPSSP Buzila Florin Valentin
Profil utilizator: Buzila Florin Valentin
Buzila  Florin Valentin

Detalii profil practic?

Buzila Florin Valentin
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Lector univ. drd. Alexandra Sararu
Georgescu Ioana
S.C.OANA GEORGESCU

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii