Home AIACPSSP Bulgaru Rebecca Izabella
Profil utilizator: Bulgaru Rebecca Izabella
Bulgaru  Rebecca Izabella

Detalii profil practic?

Bulgaru Rebecca Izabella
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Lector univ. drd. Alexandra Sararu
Georgescu Ioana
S.C.OANA GEORGESCU

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii