Home AIACPSSP Barbu Bianca Elena
Profil utilizator: Barbu Bianca Elena
Barbu  Bianca Elena

Detalii profil practic?

Barbu Bianca Elena
Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Jurnalism
Conf. univ. dr. Marina Roman
Calciu Cornel Constantin
Fundatia Marconi pentru Comunicare, Relatii Publice si Educatie

Monitorizare a insertiei pe Piata Muncii